SMC İLAÇ KİMYA A.Ş.

Doğa bize atalarımızdan miras kalmadı, onu torunlarımızdan ödünç aldık.

PİT
Göknar Büyük Kabuk BöceK Feromonu


Göknar büyük kabuk böceği/ Pityokteines curvidens


ZararŞekli: Ağacın kabuğu ile odun arasındaki kambiyum tabakasında beslenme ve üreme için galeriler açarak kurumalara sebep olurlar Mücadeleye dönük kullanılır. Yılda iki jenerasyon verir. Birinci uçma zamanı Mart-Nisan, ikinci uçma zamanı Haziran-Temmuz aylarına rastlar. Yumurta dan çıkan larvalar ana yola dik, 2-6 cm bazende 8 cm’ye kadar ilerleyen yollar oluştururlar. Bu yolların sonunda kabuğa girmiş larva yolundan daha geniş bir olukta pupa gerçekleşir. Gelişim eşiği değerlerine göre türün, tuzak ağacına gelerek yumurta koyması 2-3 hafta, larva dönemi 4-7 hafta ve pupa dönemi 1-2 hafta kadar sürmektedir. Genç erginlerin olgunluk yiyimi, pupa beşiğinden başlayarak kabuk içerisinde gerçekleşmektedir.


Kullanım Bilgileri: Her bir tuzağın en üst kapağının altına bir adet feromon dispenseri yerleştirilir, sonra tuzaklar yerden 1,5-2 m yüksekte kalacak şekilde  sağlam bir şekilde toğrağa sabitlenmiş olan ahşap veya metal ters L şeklinde hazırlanmış bir kazık üzerine asılır. Tuzak dozu hektara 4-5 adet feromon tuzağı gelecek şekilde olmalıdır. Bu tuzakasım işlemleri sağlıklı ağaçlardan en az 6m. uzağa yapılmalıdır. Feromon dispenserleri sıcaklıkta göz önünde bulundurularak ortalama 6 haftada bir değiştirilir. Tuzaklar 15 günde bir kontrol edilerek yakalanmış zararlılardan temizlenir.

Toprağa ve mahsule kimyasal karıştarmadan zararlılardan kurtarmanın en kolay yolu

Toplu alımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SMC İLAÇ KİMYA A.Ş. ® | TEAMWOORK || CNPSOFT

YUKARI