SMC İLAÇ KİMYA A.Ş.

Doğa bize atalarımızdan miras kalmadı, onu torunlarımızdan ödünç aldık.

CECA
12 Dişli Çam Kabuk Böcek Feromonu


Oniki dişli çam kabuk böceği/ Ips sexdentatus


Zarar verdiği ağaç türleri: Başta çam (sarıçam, kızılçam, karaçam, sahil çamı) ve ladin olmak üzere Göknar ağaçlarında konukçudur.


Zarar Şekli: Ips sexdentatus yılda üç generasyona sahiptir. İlk jenerasyon Nisan ayı sonu Mayıs ayı başlarına, ikinci jenerasyon dönemi Haziran ayının ikinci yarısına ve üçüncü jenerasyon dönemi ise Ağustos ayı ortalarına rastladığı belirlenmiştir. Böceğin üreme yiyimi kambiyum tabakasının tamamen harap olmasına neden olduğundan böceğin zarar yaptığı ağaçlar ölürler. I.sexdentatus üreme yiyiminden başka beslenme, olgunluk, regenerasyon ve kışlama yiyimleri de yapar. Böcek regenerasyon yiyimi için açtığı yola bitişik olarak ve lifler doğrultusunda bir yol açar. Bunun kenarında yaptığı odacıklara yumurtalarını bırakır. Ips sexdentatus üreme yiyiminden başka beslenme, olgunluk, regenerasyon ve kışlama yiyimleri de yapar. Böcek regenerasyon yiyimi için açtığı yola bitişik olarak ve lifler doğrultusunda bir yol açar. Bunun kenarında yaptığı odacıklara yumurtalarını bırakır. Genç erginlerin bir kısmı gelişim yerinde kışlar ve burada olgunluk ve beslenme yiyimi yaparlar. Fakat çoğu sonbaharda gelişim yerini terk ederek kışlamak için ladin gövdelerini tercihen henüz böceğin zararına uğramamış olan alt kısımlara giderler.


Kullanım Bilgileri: Her bir tuzağın en üst kapağının altına bir adet feromon dispenseri yerleştirilir, sonra tuzaklar yerden 1,5-2 m yüksekte kalacakşekilde  sağlam bir şekilde toprağa sabitlenmiş olan ahşap veya metal ters L şeklinde hazırlanmış bir kazık üzerine asılır. Tuzak dozu hektara 4-5 adet feromon tuzağı gelecek şekilde olmalıdır. Bu tuzak asım işlemleri sağlıklı ağaçlardan en az 6m. uzağa yapılmalıdır. Feromon dispenserleri sıcaklıkta göz önünde bulundurularak ortalama 6 haftada bir değiştirilir. Tuzaklar 15 günde bir kontrol edilerek yakalanmış zararlılardan temizlenir.


  • Zararlısı: Oniki Dişli Çam Kabuk Böceği
Toprağa ve mahsule kimyasal karıştarmadan zararlılardan kurtarmanın en kolay yolu

Toplu alımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SMC İLAÇ KİMYA A.Ş. ® | TEAMWOORK || CNPSOFT

YUKARI