Hakkımızda

Doğa bize atalarımızdan miras kalmadı, onu torunlarımızdan ödünç aldık.

SMC hakkinda
SMC İlaç Kimya Yapı San. ve Tic. A.Ş.

 Hızla artan dünya nüfusunun besin ihtiyacını karşılamak, birim alanda daha fazla verim almak amacıyla çok fazla ve bilinçsizce kullanılan bitki besleme ve zararlı mücadele ürünleri toprakta ve suda kirliliğe sebep olmaktadır. Bu kirlilik doğal dengenin bozulmasına, yararlı birçok organizmanın ölmesine neden olmakta ve daha vahimi yenilen besinler üzerinde bıraktığı kalıntılarla insan sağlığını tehdit etmektedir.

  Firmamız, '' SMC İlaç Kimya Yapı San. ve Tic. A.Ş.'' 2004 yılında İstanbul Pendik'te faaliyete geçmiştir. SMC, ülkemizde yeni yer edinmeye başlayan zararlı mücadele yöntemlerinden olan BİYOTEKNİK mücadele ürünlerini ülkemizde tanıtmak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek üzere yola çıkmıştır. Bu ürünlerin en başında feromon ve tuzakları gelmektedir. Doğal kaynakların korunmasını, daha sonraki nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefleyerek üretilmiş olan bu ürünler, toprak örtüsünde veya su kaynaklarında herhangi bir kirlenmeye sebebiyet vermemekte, insan sağlığına tehdit oluşturmayan bir tarımsal üretimin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

  SMC onlarca ürün için marka tescil yaptırmış olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmiş birçok feromon ve tuzak ruhsatına, iştigal izin belgesine, feromon ve tuzak üretim ruhsatına ve ilaçlama yetkisine sahiptir.
  
  Amacımız; doğaya ve insana dost feromon ve tuzakların üretimi ile ülkemizde kullanımını yaygınlaştırmak, ürünlerimizi ihraç etmek, sunduğumuz yeni çözümlerle çiftçi ve üreticimizin yanında olmaktır.

SMC İLAÇ KİMYA A.Ş.

SMC İLAÇ KİMYA A.Ş. ® | TEAMWOORK || CNPSOFT

YUKARI