SMC İLAÇ KİMYA A.Ş.

Doğa bize atalarımızdan miras kalmadı, onu torunlarımızdan ödünç aldık.

IPSTI
8 Dişli Çam Kabuk Böcek Feromonu


Sekizdişli çam kabuk böceği) / Ips typographus

 

Zarar verdiği ağaçtürleri: Ladin, Çam ve Melez türlerinde konukçudur.


ZararŞekli: İklim koşullarına göre yılda 1-3 generasyonu vardır. Uçma zamanı, iklim koşullarına bağlı olarak Mart sonu ile Eylül ayı arasında olmaktadır. Esas itibariyle sekonder zararlı bir böcektir. Üremek için fizyolojik olarak zayıf düşmüş, ölmekte olan ya da ölmüş ağaçları ve 7 0yaşından fazla olan yaşlı ağaçları tercih etmektedir. Bunların yanı sıra kar ve tepe kırmasına, fungus ya da Dendroctonus micans zararına ve uzun zaman devam eden kuraklık periyoduna uğramış ağaçlar böceğin epidemi oluşturması için uygun ortamları oluşturmaktadır. Ips typographus genellikle çeşitli etmenler tarafından zayıf düşmüş (rüzgâr, don, diğer böcekler gibi) kalın kabuklu 70 yaşve üzeri ağaçlara bulaşarak ölümlerine neden olmaktadır. Artvin, Ladin Ormanları için en tehlikeli böcek türü olarak kabul edilmektedir.


KullanımBilgileri:Her bir tuzağın en üst kapağının altına bir adetferomon dispenseri yerleştirilir, sonra tuzaklar yerden 1,5-2 m yüksektekalacak şekilde    sağlam bir şekildetoğrağa  sabitlenmiş olan ahşap veyametal ters L şeklinde hazırlanmış bir kazık üzerine asılır. Tuzak dozu hektara 4-5 adet feromon tuzağı gelecek şekilde olmalıdır. Bu tuzak asımişlemleri sağlıklı ağaçlardan en az 6m. uzağa yapılmalıdır. Feromon  dispenserleri sıcaklıkta göz önündebulundurularak  ortalama 6 haftada  bir değiştirilir. Tuzaklar  15 gündebir  kontrol edilerek yakalanmışzararlılardan temizlenir.


  • Zararlısı: Sekizdişli Çam Kabuk Böceği
Toprağa ve mahsule kimyasal karıştarmadan zararlılardan kurtarmanın en kolay yolu

Toplu alımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SMC İLAÇ KİMYA A.Ş. ® | TEAMWOORK || CNPSOFT

YUKARI